اهداف درمان بهبود نشانه‌ها و پيشگيرى از دست‌دادن اندام‌ها است. در اندام تحتاني، هدف حفظ راه رفتن با دو پا است. در اندام فوقاني، نشانه‌ها به‌ندرت به‌حدى شديد هستند که نياز به جراحى سرخرگى داشته باشند، گرچه گاهى اوقات، براى نشانه‌هاى شديدى که در اثر ورزش در اندام فوقانى ايجاد مى‌شوند نياز به جراحى براى بازسازى عروق است.


خطر جراحى را بايد براى هر بيمار ارزيابى کرد. بررسى دستگاه‌هاى قلبى و تنفسى به‌خصوص اهميت دارد، زيرا بيشتر بيماران دچار بيمارى عروق محيطي، بيمارى ايسکميک قلب يا بيمارى انسدادى مزمن ريه هم در اثر مصرف طولانى تنباکو دارند.


در مجموع، اميد به زندگى بيماران دچار بيمارى عروقى محيطى کمتر از افراد عادى است. بيشتر مرگ‌ها ناشى از سکتهٔ قلبى است.