تروما و اجسام خارجى

به‌دنبال پارگى يا سوراخ‌شدگى ممکن است آبسه‌هاى دور رکتوم يا عمقى ايجاد شوند. اجسام خارجى را معمولاً مى‌توان بدون بى‌حسى يا با بى‌حسى موضعى کانال مقعد و اسفنکتر خارج کرد.

عفونت

پروکتيت سوزاکى

سوزاک رکتال ممکن است با حساسيت، خارش، ترشح و درد ظاهر شود. معاينه بايد شامل گرفتن نمونه و کشت ترشحات باشد. درمان شامل پنى‌سيلين يا تتراسيکلين و به‌دنبال آن، کشت‌هاى مکرر است.

سيفيليس

زخم‌هاى مقعد يا دور مقعد ناشى از سيفيليس شايع هستند. شانکر سفت است ولى عموماً به لمس حساس نيست. پنى‌سيلين بهترين درمان است.

کونديلوما آکوميناتا (زگيل‌هاى تناسلى)

زگيل‌هاى تناسلى در اثر ويروس ايجاد مى‌شوند و اغلب ريشه‌کنى آنها دشوار است. نشانه‌ها شامل تحريک، بو، يا خونريزى هستند. پيش از درمان و براى ردکردن سرطان، بايد از زگيل‌هاى دور مقعدى با ظاهر نامعمول بيوپسى گرفته شود.


تمام روش‌هاى درمان دردناک هستند و عود شايع است.


رزين پودوفيلوم، ۲۵% در محلول الکلى مرکب بنزوئين را بايد براى ۳-۲ هفته روى زگيل‌ها استفاده کرد. رزين پودوفيلوم باعث ناراحتى موضعى مى‌شود و بايد پس از ۶-۴ ساعت آن را شست.


کارسينوم به‌ندرت با کونديلوم دور مقعد در ارتباط بوده است. يک نوع نامعمول، کونديلوم غول‌آسا (تومور بوشکه - لوونشتاين، Buschke-Lowenstein tumor)، ممکن است از نظر بافتى خوش‌خيم به‌نظر رسد ولى به‌طور موضعى مهاجم و بدخيم است.

عفونت‌هاى ديگر

آميبياز، شيگلوز، ژيادياز، هپاتيت B، عفونت‌هاى ناشى از کلاميديا، لنفوگرانولوم تناسلي، و هرپس ساده ممکن است از طريق تماس جنسى انتقال يابند و تظاهراتى در رکتوم يا مقعد داشته باشند.

ايدز

بعضى از عفونت‌ها يا سرطان‌هاى مربوط به عفونت HIV و نقص ايمنى مربوط به آن ممکن است به‌صورت مشکلات آنورکتال تظاهر کنند. از بين اين مشکلات، سارکوم کاپوزي، لنفوم و کارسينوم سنگفرشى را مى‌توان نام برد.