پس از ردکردن علل ارگانيک، بعضى بيماران از درد مقعدى شکايت مى‌کنند که علت خاصى ندارد. سندرم بالابرنده (لواتور) يک حالت مرکب از درد دوره‌اي، احساس پري، و فشار در رکتوم و ناحيهٔ ساکروکوکسيژآل است که اغلب با نشستن تشديد مى‌شود. يک نوع از سندرم، درد تيز رکتال است که بيمار را در شب از خواب بيدار مى‌کند.

يافته‌هاى بالينى

اغلب ارتباطى بين استرس و نشانه‌ها وجود دارد.


معاينهٔ رکتوم نشان‌دهندهٔ يک عضلهٔ بالابرندهٔ حساس به لمس است که با فشار انگشت معاينه‌کننده درد را در بيمار ايجاد مى‌کند. به‌علاوه، کوکسيکس را بايد لمس کرد تا کوکسيژودينيا رد شود. بررسى بيشتر شامل مطالعات مانومتريک براى ارزيابى اسپاسم و تودهٔ اسفنکتر است.

تشخيص افتراقى

هموروئيدهاى خارجى ترومبوزه، شقاق مقعد، و آبسه‌ٔ دور مقعدى عميق بايد رد شوند.

درمان و پيش‌آگهى

اطمينان‌دادن به بيمار دربارهٔ علت درد کمک‌کننده است. آموزش بيوفيدبک نيز مؤثر است.