دلايل عمدهٔ عوارض زودرس و مرگ به‌دنبال جراحى ماژور عبارتند از اختلالات حاد ريوي، قلبى - عروقى و مايعات بدن.