عوارض شديد يا نهائى اغلب عوارض مربوط به فشارخون بالا (نارسائى کليه، سکتهٔ مغزي، سکتهٔ قلبي)، ديابت (هيپرگليسمي، واکنش به انسولين، عفونت)، يا تحليل و ضعف شديد و ناتوان‌کنندهٔ عضلات هستند. سرطان آدرنال‌ها و تومورهاى هيپوفيز هم عوارض مشخص خود را ايجاد مى‌کنند. سايکوز شايع است.


چاقى تنه (که تنها به‌ندرت از ۹۰kg تجاوز مى‌کند) و ضعف عضلانى در بيماران دچار سندرم کوشينگ آنان را مستعد ابتلاء به عوارض ريوى پس از عمل مى‌کند. آتروفى پوست و کبودشدگى آسان نيز باعث اختلال ترميم زخم مى‌شوند.

سندرم نلسون

ناشى از آدنوم‌هاى هيپوفيز ترشح‌کنندهٔ ACTH، تقريباً در ۲۰% موارد به‌دنبال آدرنالکتومى دوطرفه رخ مى‌دهد. بيمار دچار پررنگى پوست، سردرد، اگزوفتالموس، و کم‌کارى هيپوفيز مى‌شود. کورى ممکن است در اثر فشار عصب بينائى ايجاد شود.