نام فارسى محصولات والرين
  نام انگليسى VALERIAN PRODUCTS
  گروه دارويى آرام‌بخش / خواب آور
  گروه شيميايى دارو شامل اسيد والرينيک و والپوتريات‌ها مي‌باشد.
  مكانيسم اثر اسيد والرينيک احتمالاً از طريق مهار آنزيم خردکننده GABA داراى اثر مضعف دستگاه عصبى مرکزى (CNS) است.
  موارد مصرف رفع اضطراب، رفع بي‌خوابي.
  ميزان مصرف ۲ـ۱ پيمانه (۳۰ـ۱۵ ميلي‌ليتر) نيم ساعت قبل از خواب مصرف شود.
  توضيحات دارو احتياطات: در دوران باردارى و شيردهى بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ در حين مصرف دارو از رانندگى و يا ساير کارهائى که نياز به هوشيارى کامل دارند بپرهيزيد.
  اجزاء ترکيب ۱. Valeric:
عصاره ريشه سنبل‌الطيف ۱۵ درصد
عصاره برگ بادرنج بويه ۵ درصد
۲. Valiflore:
عصاره ريشه سنبل‌الطيف ۳۰ درصد
عصاره گل ساعتى ۱۰ درصد