نام فارسى تيميان
  نام انگليسى THYMIAN
  گروه دارويى خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو شامل فلاونوئيدها و روغن‌هاى فرار
  مكانيسم اثر اثر خلط‌آور و ضدسرفه آن مربوط به فلاونوئيدها روغن‌هاى فرار نظير تيمول و گارواکرل است.
  موارد مصرف رفع سرفه و به‌عنوان خلط‌آور در سرماخوردگي.
  توضيحات دارو احتياطات: در افراد ديابتى (به‌علت وجود ساکارز)، در افراد حساس به ترکيب و در دوران باردارى و شيردهى بااحتياط مصرف شود.
  اجزاء ترکيب برگ آويشن ۱۹ درصد
برگ اکاليپتوس ۵ درصد
برگ مرزه ۷ درصد
دانه رازيانه ۵/۰ درصد