نام فارسى پسيليوم
  نام انگليسى PSYLLIUM
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار دارو در داروهاى ژنريک.