نام فارسى پروستاتان
  نام انگليسى PROSTATAN
  گروه دارويى درمان هيپرپلازى پروستات
  گروه شيميايى دارو شامل انواع استروئيدها، فلاونوئيدها و روغن‌هاى فرار و اسيد لينولئيک.
  مكانيسم اثر سيتوسترول (نوعى استروئيد) با مهار آنزيم 5- آلفا ـ ردوکتاز باعث کاهش دى هيدروتستوسترون (DHT) و کاهش رشد غده پروستات مي‌شود. ايزولکتين موجود در گزنه با اتصال به گيرنده‌هاى تستوسترون در پروستات و مهار رقابتى آن باعث مهار هيپرپلازى پروستات مي‌شود. هم‌چنين اجزاء آن داراى اثر ضدالتهاب و کاهنده تون عضلات صاف مي‌شود.
  موارد مصرف در افراد داراى BPH و التهاب حاد و مزمن پروستات.
  ميزان مصرف روزانه ۴ـ۲ بار هر بار ۴۰ـ۳۰ قطره از دارو بعد از غذا (براى مدت ۱۲ـ۶ ماه).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
احتمال بروز اختلالات گوارشى و آلرژى وجود دارد.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ دارو را زياد رقيق نکنيد.
ـ حداقل به‌مدت ۲۰ـ۱۰ دقيقه از خوردن و آشاميدن خوددارى کنيد.
ـ بهتر است يک نوبت مصرف بعد از مسواک شب و يا قبل از خواب باشد.
  اجزاء ترکيب مغز تخم‌ کدو ۲۰ درصد
گل‌بابونه ۲۰ درصد
ميوه خارخاسک ۲۰ درصد
ريشه گزنه ۲۰ درصد
ساقه و برگ گزنه ۱۰ درصد
ميوه انيسون ۱۰ درصد