نام فارسى اولئو ـ کرات
  نام انگليسى OLEA -CRAT
  گروه دارويى ضد فشارخون
  گروه شيميايى دارو شامل فلاونوئيدهاي، پروسيانيدين و اولئوروپئين.
  مكانيسم اثر اثرات دارو را به پروسيانيدين‌هاى موجود در کراتگوس نسبت مي‌دهند.
  موارد مصرف درمان فشارخون بالا.
  ميزان مصرف روزانه ۳ـ۲ بار هر بار يک قاشق غذاخورى از ترکيب را در آب جوش دم کرده پس از صاف کردن مصرف کنيد.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار CRATAEGUS).
  اجزاء ترکيب برگ زيتون ۳۲ درصد
ميوه کراتگوس ميکروفيليا ۳۲ درصد
ميوه قره‌قات ۲۰ درصد
ميوه عناب ۱۰ درصد
برگ پونه ۵ درصد