نام فارسى اکاليپتوس اينهالرس
  نام انگليسى EUCALYPTUS INHALERS
  گروه دارويى بخور، ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو شامل روغن‌هاى فرار مانند اکاليپتول، منتول، تيمول، کورستين و سيترونلول.
  مكانيسم اثر اسانس‌هاى اين ترکيبات داراى اثرات ضدالتهاب، خلط‌آور و آنتي‌باکتريال (بيشتر روى باکتري‌هاى گرم مثبت) و آنتي‌وايرال (خصوصاً ضدويروس انفلوانزا نوع A) مي‌باشد.
  موارد مصرف کاهش علائم احتقان بيني، سرفه، و التهاب مجارى تنفسى فوقانى در سرماخوردگي.
  ميزان مصرف به دفعات لازم هربار يک قاشق سوپ‌خورى از محلول يا پودر را در آب داغ (زير دماى جوش) ريخته و به‌مدت ۱۰ـ۵ دقيقه با چشم بسته بخور داده شود.
  توضيحات دارو تحريک غشاء مخاطى از عوارض تيمول است.
احتياطات: از مصرف آن در صورت خونريزى دستگاه تنفسي، سرفه‌هاى مداوم و وجود تب بالا خوددارى کنيد.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بهتر است در مورد سرفه‌ەاى مزمن بدون علت مشخص مصرف ترکيب را قطع کرده و براى تشخيص علت اصلى به پزشک مراجعه کنيد.
  اجزاء ترکيب Dineh Eucalyptus Inhaler:
اسانس اکاليپتوس ۱/۰ درصد
اسانس آويشن ۱/۰ درصد
اسانس رازيانه ۱/۰ درصد
اسانس نعنا ۴/۰ درصد
تنتور اکاليپتوس ۵/۹۹ درصد
Dineh Inhaler:
برگ مورد ۳۰ درصد
برگ اکاليپتوس ۳۰ درصد
دانه رازيانه ۲۰ درصد
برگ آويشن ۱۵ درصد
گل‌بابونه ۵ درصد
Iran D. Powder Euc Inhalr:
برگ اکاليپتوس ۵۵/۰ درصد
برگ مورد ۱/۰ درصد
برگ پوتار ۸/۰ درصد
برگ آويشن باريک ۱۳/۰ درصد
برگ آويشن صغير ۱۳/۰ درصد