نام فارسى زينک انديسيلنات
  نام انگليسى ZINC UNDECYLENATE
  نام تجارى دارو Desenex, Mycodecyl
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو ضدقارچ.
  موارد مصرف انواع کچلي‌ها، به‌غير از کچلى ناخن و پوست سر.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: مقدار کافى از دارو روزانه ۳ـ۲ بار برروى ضايعات ماليده شود.