نام فارسى وارفارين سديم
  نام انگليسى WARFARIN SODIUM
  نام تجارى دارو Coufarin, Coumadin Sodium, Panwarfin, WarFilone, Warnerin, Voumadin
  گروه دارويى ضدانعقاد
  مكانيسم اثر با اثر غيرمستقيم با لخته شدن خون تداخل مي‌کند و فاکتورهاى ضدانعقادى وابسته به (II, VII, IX, X) ويتامين K را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف آمبولى ريوي، ترومبوز وريدهاى عمقي، انفارکتوس ميوکارد، ديس‌ريتمى دهليزى همراه با آمبوليزاسيون، حملات‌گذراى ايسکميک مغزى (TIA)، در بيماران داراى دريچه مصنوعى قلب.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۱۵ـ۱۰ ميلي‌گرم به‌مدت ۵ـ۲ روز سپس براساس زمان پروترومبين ۱۰ـ۲ mg هر روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، هموفيلي، لوسمى با خونريزي، بيمارى زخم پپتيک فعال پورپوراى ترومبوسيتوپنيک، بيمارى کبدى (شديد)، افزايش فشارخون شديد (دياستول بالاى ۱۱۰). اندوکارديت باکتريال تحت حاد، پره کارديت همراه با MI حاد، لوله درناژ از حفرات بدن، جراحى اخير مغز، نخاع يا چشم، تهديد به سقط، بيماران کم‌حافظه، نفريت حاد، ديسکرازى خوني، حاملگى (در گروه D قرار دارد)، اکلامپسي، پره‌اکلامپسي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: اسهال، تهوع، استفراغ، استوماتيت، دل‌پيچه، هپاتيت.
ادراري‌تناسلي: هماچوري.
پوستي: راش، درماتيت، کهير، آلوپسي، خارش.
دستگاه عصبى مرکزي: تب.
خوني: خونريزي، آگرانولوسيتوز، لکوپني، ائوزينوفيلي.
احتياطات: در الکليسم، طى قاعدگي، در شيردهى و سالمندان بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: ۷ـ۲ روز. انتشار: عمدتاً (بيش از ۹۷ درصد) به پروتئين‌هاى پلاسما متصل مي‌شود، از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: از راه ادرار و صفرا.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى خون (هماتوکريت، تعداد پلاکت، آزمايش خون مخفى در مدفوع) را هر سه ماه يک‌بار بررسى کنيد.
ـ زمان پروترومبين بايد ۲ـ۵/۱ برابر زمان کنترل شود و PT را اغلب در ابتداى شروع درمان هر روز اندازه‌گيرى کنيد.
ـ فشارخون را کنترل کنيد و مواظب علائم فشار خون باشيد.
ـ عواملى که باعث افزايش اثر ضدانعقادى مي‌شوند: نارسائى کبدى و کليوي، اسهال، سوءتغذيه، اختلالات پانکراس، کارسينوم، CHF، کمبود ويتامين K الکليسم.
ـ عواملى که باعث کاهش اثر ضدانعقادى مي‌شوند: هيپوتيروئيدي، هيپرکلسترولمي، هيپرتري‌گليسريدمي، ادم.
توصيه‌ها:
ـ سطح خونى دارو هر روز بايد در حد ثابتى نگهدارى شود.
ـ از تزريق عضلانى دارو خوددارى کنيد چون ممکن است باعث ايجاد خونريزى شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در محفظه‌هاى محکم نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش ترومبوز وريدى عمقي.
خونريزى از لثه‌ها، پتشي، اکيموز، مدفوع قيري، هماچوري.
تب، راش پوستي، کهير.
ممکن است هر ۲ـ۱ هفته نياز به تغيير دادن دوز دارو پيدا شود وقتى که سطح خونى دارو تثبيت شد را هر PT سه هفته اندازه‌گيرى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از فرآورده‌هاى بدون نسخه که ممکن است با دارو، واکنش متقاطع جدى داشته باشند، اجتناب کنيد مگر اينکه زير نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ براى اجتناب از خونريزى لثه‌ها براى مسواک کردن دندان‌ها از مسواک‌هاى با دندانه نرم استفاده کنيد و از ريش‌تراش برقى نيز استفاده نمائيد.
ـ بيمار بايد پلاک شناسائى مخصوص دارو را با خود حمل کند.
ـ روى تحمل داروئى مريض تأکيد نمائيد.
ـ هرگونه علائم خونريزى را در لثه‌ها، زير پوست، ادرار و مدفوع را گزارش کنيد.
ـ بيمار بايد از فعاليت‌هاى شديد مثل فوتبال، هاکى و اسکى يا کارهاى خطرناک اجتناب کند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: جذب T3.
کاهش: اسيد اوريک.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز ويتامين K