نام فارسى ويتامين سى
  نام انگليسى VITAMIN C
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو به تک‌نگار ASVORBIC ACID مراجعه شود.