نام فارسى ويتامين ب ۶
  نام انگليسى VITAMIN B6
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو به تک‌نگار PYRIDOXINE HCL مراجعه شود.