نام فارسى ويتامين ب ۱۲
  نام انگليسى VITAMIN B12
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو به تک‌نگار CYANOCOBALAMINE مراجعه شود.