نام فارسى ويتامين ب ۱
  نام انگليسى VITAMIN B1
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو به تک‌نگار THIAMIN HCL مراجعه شود.