نام فارسى ويتامين آ + دى
  نام انگليسى VITAMIN A+D
  گروه دارويى ويتامين محلول در چربى
  گروه شيميايى دارو ويتامين D و A.
  موارد مصرف پماد موضعي: سوختگي‌هاى خفيف، Diaper Rash نوزادان.
قطره خوراکي: مکمل ويتامين در رژيم غذائى نوزادان و کودکان.
  ميزان مصرف پماد موضعي: به مقدار کافى ۳ـ۲ بار در روز.
قطره خوراکي: روزى ۲۰ـ۱۰ قطره به‌مدت ۲ ماه
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر به تک‌نگار هريک از اجزاء ترکيب مراجعه شود)