نام فارسى ويدارابين مونو هيدرات
  نام انگليسى VIDARABINE MONO HYDRATE (VIRA–A parenteral)
  نام تجارى دارو Adenine Arabinoside
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو نوکلئوزيد پورين.
  مكانيسم اثر با جلوگيرى از سنتز DNA همانندسازى باکتري‌ها و ويروس‌ها را مهار مي‌کند.
  موارد مصرف انسفاليت ناشى از ويروس تب‌خال ساده (HSV)، انسفالوميليت ناشى از ويروس واريسلازوستر.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: انفوزيون وريدى ۱۵mg/kg/day به‌مدت ده روز که در مدت ۲۴ـ۱۲ ساعت داده مي‌شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: جنون، توهم، گيجي، ضعف، ترمور، انسفالوپاتى متابوليک‌ کشنده تيرگى شعور، کسالت.
ادرارى تناسلي: ترشح نامناسب ADH.
خوني: کم‌خوني، ترومبوسيتوپني، نوتروپني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، کاهش وزن.
پوستي: درد، ترومبوفلبيت در محل تزريق.
احتياطات: در بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، شيردهى و حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: سريع. اوج اثر: پايان تزريق. انتشار: گسترده، از CNS و جفت رد مي‌شود. متابوليسم: به متابوليت آراء هيپوگزانتين متابوليزه مي‌شود. دفع: عمدتاً کليوى (نيمه عمر ۵/۱ ساعت).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان آلوپورينول باعث افزايش خطر عوارض عصبى مغزى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى کبدي: ALT, AST.
ـ تست‌هاى خوني: تعداد گلبول‌هاى سفيد و درصد آنها، تعداد گلبول‌هاى قرمز، هماتوکريت، هموگلوبين و تعداد پلاکت.
ـ تست‌هاى کليوي: آزمايش کامل ادرار، وجود پروتئين و خون در ادرار.
ـ قبل از دارو درمانى C&S را انجام دهيد. بعد از انجام کشت دارو به‌زودى داده مي‌شود و بعد از درمان نيز ممکن است C&S انجام شود.
توصيه‌ها:
ـ محلول را تکان دهيد آن را براى تزريق به ميزان ۴۵۰mg/ml رقيق کنيد. دارو بايد در مدت ۲۴ـ۱۲ ساعت با سرعت ثابتى داده شود، از فيلترهائى استفاده کنيد که قطر منافذ آنها ۴۵/۰ mm يا کمتر باشد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: کاهش مقدار ضايعات، خارش.
اجابت مزاج را قبل و طى درمان ارزيابى کنيد.
افزايش ميزان مايعات را ارزيابى کنيد دارو براى ماندن در محلول به حجم زيادى از مايعات نياز دارد.
ضعف، ترمور، تيرگى شعور، گيجي، سايکوز را بررسى کنيد در صورت وجود اين علائم ممکن است نياز به کاهش دادن دوز دارو يا قطع مصرف آن پيدا شود.