نام فارسى وازوپرسين (هورمون آنتي‌ديورتيک)
  نام انگليسى VASOPRESSIN (Antidiuretic Hormone)
  نام تجارى دارو Pitressin, Pitressin Tannate
  گروه دارويى ضدديابت بي‌مزه
  گروه شيميايى دارو هورمون هيپوفيز خلفي.
  مكانيسم اثر با اثر روى اپي‌تليوم لوله‌اى کليه، بازجذب آب را تقويت مي‌کند، باعث انقباض عروقى مي‌شود.
  موارد مصرف ديابت بي‌مزه (غيرکليوى و غير سايکوژنيک)، اتساع شکم بعد از عمل جراحي، خونريزى از واريس‌هاى مري.
  ميزان مصرف بالغين: عضلانى / زيرجلدى ۱۰ـ۵ واحد دو الى چهار بار در روز (۶۰ـ۲۰ U/day) در صورت نياز، عضلانى / زيرجلدى ۵ـ۵/۲ واحد از محلول روغنى هر ۳ـ۲ روز براى درمان مزمن.
اتساع شکم:
بالغين: عضلانى ۵ واحد، در صورت نياز هر ۴ـ۳ساعت به مقدار ۱۰ واحد افزايش داده مي‌شود (آبي)، يا ۱۵ـ۵ U دو ساعت و نيم قبل از اقدام تشخيصي.
خونريزى گوارشي:
بالغين: ۱ـ۱/۰ U/min در DW5% يا نرمال سالين به‌صورت وريدى با سرعت ۴/۰ـ۲/۰ U/min (حداکثر U/min ۰/۹)
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، نفريت مزمن، بيمارى ايسکميک قلب، PVC، طى مرحله اول زايمان.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: تحريک بيني، احتقان، رينيت
دستگاه عصبى مرکزي: خواب‌آلودگي، سردرد، بي‌حالي، گرگرفتگي.
ادراري‌تناسلي: درد فرج.
گوارشي: تهوع، سوزش سردل، دل‌پيچه.
قلبي‌عروقي: افزايش فشارخون.
عوارض ديگر: ترمور، تعريق، سرگيجه، کهير، انقباض برونشيال.
احتياطات: در بيمارى شريان کرونر، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: مدت اثر: محلول آبى ۸ـ۲ ساعت، روغنى ۷۲ـ۴۸ ساعت، انفوزيون وريدى ۶۰ـ۳۰ دقيقه. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲۰ـ۱۰ دقيقه).
تداخلات داروئي: دمکلوسايکلين، اپي‌نفرين، هپارين، ليتيوم، و فني‌توئين باعث کاهش اثر دارو مي‌شوند؛ گوانيتيدين و نئوستيگمين باعث تشديد اثر وازوپرسورى دارو مي‌شوند؛ کلوفيبرات، کاربامازپين، کلرپروپاميد و ديورتيک‌هاى تيازيدى باعث تشديد فعاليت ضدادرارى مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ هنگامي‌که دارو وريدى يا عضلانى داده مي‌شود، نبض و فشارخون را بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O، وزن روزانه و ميزان خيز را در اندام‌ها بررسى کنيد در صورت احتباس شديد آب مي‌توان ديورتيک تجويز نمود.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن تشنگى شديد، کاهش برون‌ده ادراري، اسمولاليته.
مسموميت با آب: بي‌حالي، تغييرات رفتاري، عدم آگاهى به زمان و مکان، تحريک‌پذيرى عصبى عضلاني.