نام فارسى تري‌پتاسيم دي‌سيتراتو بيسموت
  نام انگليسى TRIPOTASSIUM DICITRATO BISMUTHAT
  نام تجارى دارو De - noltab
  گروه دارويى ضدزخم پپتيک
  گروه شيميايى دارو ترکيب بيسموت.
  مكانيسم اثر اثر محافظتى خود بر زخم پپتيک را از طريق ايجاد يک لايه پوشاننده روى ان اعمال مي‌کند.
  موارد مصرف زخم پپتيک معده و اثني‌عشر.
  ميزان مصرف بالغين: به مقدار ۲۴۰mg دوبار در روز قبل از غذا، به‌مدت ۶ـ۴ هفته.
موارد منع مصرف و احتياطات: اختلالات کليوي، حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تهوع، استفراغ، طعم بد فلزي، سياه‌شدن زبان، سياه‌شدن مدفوع.