نام فارسى تري‌فلوريدين (چشمي)
  نام انگليسى TRIFLURIDINE (ophthalmic)
  نام تجارى دارو Triherpine, Viroptic
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو نوکلئوزيد، پيريميدين.
  مكانيسم اثر سنتز و بازسازى DNA ويروس را مهار مي‌کند.
  موارد مصرف کراتوکونژنکتيويت اوليه، کراتيت اپي‌تليالى عودکننده HSV1 و HSV2
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: محلول چشمي: چکاندن ۱ قطره هر ۲ ساعت، حداکثر ۹ قطره در روز مي‌دهيم تا اپي‌تليوم قرنيه دوباره رشد کند سپس ۱ قطره هر ۴ ساعت به‌مدت يک هفته مي‌دهيم (کل دوره درمان حداکثر ۲۱ روز). پماد چشمي: ۵ـ۳ mm از پماد را داخل کيسه ملتحمه چشم ۴ـ۳ بار در روز قرار دهيد، پس از ۶ روز (واتيام ضايعات) ۲ـ۱ بار در روز براى ۷ روز (به‌منظور پيشگيرى از عود).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: سوزش، نيش‌نيش شدن، تورم، ترس از نور.
احتياطات: در حساسيت مفرط به آنتي‌بيوتيک، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بعد از شستن دست‌ها و قبل از به‌کار بردن دارو دلمه يا ترشحات را از چشم پاک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در يخچال نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن قرمزي، التهاب، اشک‌ريزش.
آلرژي، خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ فقط در صورت تجويز پزشک از دارو استفاده کنيد.
ـ از لوازم آرايشي، حوله، مواد شوينده و ديگر داروهاى چشمي، به‌خاطر ايجاد عفونت مجدد استفاده نکنيد.
ـ نوک محفظه دارو نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ هرگونه خارش، افزايش قرمزي، سوزش، نيش‌نيش شدن را گزارش کنيد در اين حالت مصرف دارو بايد قطع شود.