نام فارسى تريامسينولون ان. ان. جى
  نام انگليسى TRIAMCINOLONE N.N.G
  نام تجارى دارو Kenacomb
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدي، ضدقارچ.
  موارد مصرف التهاب پوستى همراه با عفونت کانديديائى و يا ميکروبي.
  ميزان مصرف به مقدار کافى روزى ۳ـ۲ بار به‌صورت موضعي.