نام فارسى ترازودون
  نام انگليسى TRAZODONE
  نام تجارى دارو Desyrel
  گروه دارويى ضد افسردگى
  گروه شيميايى دارو آنتي‌دپرسان.
  مكانيسم اثر احتمالاً با جلوگيرى از بازجذب سروتونين باعث افزايش غلظت مرکزى سروتونين مي‌شود.
  موارد مصرف افسردگي، کاهش رفتارهاى تهاجمي.
  ميزان مصرف بالغين: ابتدا ۱۵۰mg در روز در ۳ـ۲ دوز منقسم، دوز دارو به‌تدريج هر ۴ـ۳ روز ۵۰mg اضافه مي‌شود (حداکثر ۴۰۰mg/day).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبي: آنژين صدري، تاکي‌کاردي، MI، سنکوپ.
دستگاه عصبي: سرگيجه، خستگي، کابوس شبانه، توهم، عصبانيت، سايکوز، وزوز گوش.
احتياطات: حاملگى (گروه C)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توصيه کنيد که طى درمان از انجام کارهائى که نياز به هوشيارى کامل دارند خوددارى کند (افت فشارخون و وقوع سنکوپ).
ـ به بيمار توصيه کنيد که به‌طور منظم جهت انجام CBC و ارزيابى وضعيت مغز استخوان به پزشک مراجعه کند.