نام فارسى توکينايد اسيد
  نام انگليسى TOCAINIDE ACID
  نام تجارى دارو Cyklokapron, Transamin
  گروه دارويى بندآورنده خون
  گروه شيميايى دارو آنتى فيبرينوليتيک.
  مكانيسم اثر به‌صورت رقابتى از تبديل پلاسمينوژن به پلاسمين و فعال شدن آن جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف درمان کوتاه‌مدت خونريزي، مواردى که با فيبرينوليز موضعى همراه است مانند منوراژي، خونريزى بيني، تکه‌بردارى از بافت گردن رحم، خونريزى اطاقک داخلى چشم، برداشتن پروستات و جراحى مثانه، جلوگيرى از خونريزى در افراد هموفيليک هنگام اقدامات دندانپزشکي، کهير غول‌آساى ارثي، فيبرينوليز منتشر.
  ميزان مصرف خونريزى بيني:
بالغين: استفاده از محلول تزريقى به‌صورت موضعي؛ يا ۱gr خوراکى سه بار در روز به‌مدت ۷ روز.
منوراژي:
بالغين: ۵/۱ـ۱ gr خوراکي، ۴ـ۳ بار در روز به‌مدت ۴ـ۳ روز.
شستشوى مثانه:
بالغين: ۱g دارو در ۱۰۰ml محلول نرمال‌سالين رقيق شده و سپس وارد مثانه مي‌شود (با سرعت ۱ml/min). اين عمل را براى ۵ـ۲ روز ادامه دهيد.
خونريزى اطاقک قدامى چشم ناشى از ضربه:
بالغين: ۵/۱ـ۱ g خوراکي، ۴ـ۳ بار در روز براى ۴ـ۳ روز.
کهير غول‌آساى ارثي:
بالغين: ۵/۱ـ۱ g خوراکى ۳ـ۲ بار در روز.
کودکان: ۲۵mg/kg خوراکى در دوزهاى منقسم.
جلوگيرى از خونريزى دندان در افراد هموفيليک:
بالغين: ۵/۱ـ۱ g خوراکى هر ۸ ساعت.
کودکان: ۲۵mg/kg خوراکى در دوزهاى منقسم.
فيبرينوليز منتشر:
بالغين: ۱gr وريدى ۴ـ۳ نوبت در روز، يا ۲۵mg/kg خوراکى ۳ـ۲ بار در روز.
کودکان: ۱۰mg/kg به‌صورت وريدى يا ۲۵mg/kg به‌صورت خوراکي.
موارد منع مصرف: اختلالات ترومبوآمبوليک، خونريزى داخلي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: سرگيجه، ضعف، براديکاردي، افت فشارخون، تهوع، استفراغ، اسهال، ميوپاتي، ادرار دردناک.
احتياطات: نارسائى کليه، خونريزى دستگاه ادرارى فوقاني، انعقاد داخل عروقي.
فارماکوکينتيک: دفع: ۴۰ درصد فرم خوراکى و ۹۰ درصد فرم تزريقى طى ۲۴ ساعت از ادرار دفع مي‌شود.