نام فارسى تيمولول مالئات (چشمي)
  نام انگليسى TIMOLOL MALEATE (optic)
  نام تجارى دارو Blocadren, Timoptic
  گروه دارويى چشم - درمان گلوكوم
  گروه شيميايى دارو آنتاگونيت بتاآدرنرژيک.
  مكانيسم اثر با يک مکانيسم ناشناخته، توليد مايع زلاليه را مي‌کاهد.
  موارد مصرف افزايش فشارچشمي، گلوکوم با زاويه باز مزمن، گلوکوم ثانويه، گلوکوم ناشى از فقدان عدسي.
  ميزان مصرف بالغين: چکاندن ۱ قطره از محلول ۵/۰ـ۲۵/۰ درصد در چشم گرفتار دوبار در روز، سپس يک قطره به‌عنوان دوز نگهدارنده در صورت نياز ممکن است ۱ قطره از محلول ۲۵/۰ درصد دوبار در روز افزوده شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، آسم، بلوک قلبى درجه دو يا سه، نارسائى بطن راست، گلوکوم مادرزادى (در بچه‌ها)، COPD.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: ضعف، خستگي، افسردگي، اضطراب، سردرد، تيرگى شعور.
گوارشي: تهوع، بي‌اشتهائي، سوءهاضمه.
چشم، گوش، حلق و بيني: تحريک چشم، کونژنکتيويت، کراتيت.
پوستي: راش، کهير، قلبي‌عروقي، براديکاردي، افت فشارخون، ديس‌آريتمي.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۳۰ـ۱۵ دقيقه. اوج اثر: ۵ـ۱ ساعت. مدت اثر: ۲۴ ساعت. دفع: کليوى (نيمه عمر ۴ـ۲ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ هرگونه تغيير در بينائى با تارى يا از بين رفتن ديد را گزارش کنيد تنفس مشکل، عرق کردن و گرگرفتگى هنگامي‌که دارو به‌طور سيستميک جذب گردد ممکن است رخ دهند.
ـ روش چکاندن قطره که شامل فشار روى کيسه اشکى به‌مدت يک دقيقه مي‌باشد را براى مريض توضيح دهيد، قطره‌چکان نبايد با چشم تماس داشته باشد.
ـ ممکن است به درمان طولاني‌مدت نياز پيدا شود.
ـ با ادامه مصرف دارو از ميزان تاري‌ديد کاسته مي‌شود.