نام فارسى تيروتروپين (هورمون تيروئيد ستيمولاتينگ يا تي‌اس‌اچ)
  نام انگليسى THYROTROPIN (Thyroid Stimulating Hormone or TSH)
  نام تجارى دارو Thyropar
  گروه دارويى داروهاى تيروئيدى
  گروه شيميايى دارو TSH
  مكانيسم اثر جذب يد به‌وسيله غده تيروئيد را افزايش مي‌دهد، توليد هورمون تيروئيد را زياد مي‌کنندو آزادسازى هورمون تيروئيد را افزايش مي‌دهد.
  موارد مصرف تشخيص کانسر تيروئيد، تشخيص هيپوتيروئيديسم اوليه / ثانويه.
  ميزان مصرف تشخيص هيپوتيروئيدى اوليه و ثانويه:
بالغين: عضلانى يا زيرجلدى ۱۰ واحد هر روز به‌مدت يک الى سه روز.
تشخيص کانسر تيروئيد بعد از جراحي:
بالغين: عضلانى يا زيرجلدى ۱۰ واحد هر روز به‌مدت سه الى هفت روز.
درمان سرطان تيروئيد همراه با متاستاز:
بالغين: عضلانى / زيرجلدى ۱۰ واحد هر روز به‌مدت سه الى هشت روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، ترومبوز کرونري، بيمارى آديسون درمان‌نشده.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: کهير.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، تب.
قلبي‌عروقي: تاکيکاردي، آنژين، فيبريلاسيون دهليزي، نارسائى احتقانى قلب، افت فشارخون.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
سيستميک: واکنش‌هاى آنافيلاکسي.
احتياطات: در آنژين قلبي، نارسائى آدرنال، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، بچه‌ها بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: دفع: به‌سرعت از کليه دفع مي‌شود (نيمه عمر ۳۵ دقيقه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بعد از رقيق کردن دارو با ۲ ميلي‌ليتر محلول سالين‌استريل از آن استفاده کنيد.
ـ براى درمان ميکزدم (هيپوفيزي) دوز دارو را براى سه روز برنامه‌ريزى کنيد.
ـ اين دارو با ترکيب با ۱۳۱I براى درمان کانسر تيروئيد به‌کار مي‌رود.
درمان مصرف بيش از حد دارو: مصرف دارو را قطع کرده و دستور مراقبت‌هاى حمايتى بدهيد.