نام فارسى تيوتپا
  نام انگليسى THIOTEPA
  نام تجارى دارو TSPA
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو داروى آکليله‌کننده
  مكانيسم اثر با اتصال دوجانبه به رشته‌هاى DNA، باعث مرگ سلول مي‌شد.
  موارد مصرف بيمارى هوچکين، لمفوم، کانسر پستان، تخمدان، ريه، مثانه و ترشحات ناشى از تومور بدخيم.
  ميزان مصرف لمفوم‌هاى بدخيم:
بالغين: ۴/۰ـ۳/۰ mg/kg وريدى هر ۴ـ۱ هفته.
داخل توموري: ۸/۰ـ۶/۰ mg/kg هر ۴ـ۱ هفته مستقيماً به‌داخل تومور تزريق مي‌شود.
داخل حفره‌اي: ۸/۰ـ۶/۰ mg/kg توسط تيوپ پاراسنتز حداقل هفته‌اى يک ‌بار.
داخل مثانه: ۶۰mg از دارو را توسط ۵۰ـ۳۰ ml آب رقيق کرده به‌مدت ۲ ساعت وارد مثانه مي‌کنيم. اين کار هفته‌اى يک بار به‌مدت ۴ هفته تجويز مي‌شود.
داخل نخاعي: ۱۰ـ۱ mg/m2 يک تا دو بار در هفته.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، سردرد.
خوني: ترومبوسيتوپني، لکوپني، پان‌سيتوپني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، استوماتيت.
ادراري‌تناسلي: هيپراوريسمي، هماچوري، آمنوره، آزواسپرمي.
پوستي: راش، خارش.
احتياطات: در درمان با اشعه، مهار مغز استخوان، اختلال عملکرد کليوى يا کبدى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: به آهستگى طى چند هفته. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۷۲ـ۲۴ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ CBC و درصد آنها و شمارش پلاکت را بايد هر هفته انجام داد، اگر تعداد WBC کمتر از ۴۰۰۰ يا تعداد پلاکت کمتر از ۷۵ هزار شوند از مصرف دارو خوددارى کرده و پزشک را در جريان بگذاريد.
ـ تست‌هاى عملکرد کليوي: BUN، اسيد اوريک سرم، کليرانس کراتينين ادرار قبل و در طى درمان.
ـ نسبت I&O را اندازه‌گيرى کرده و اگر برون‌ده ادرارى به کمتر از ۳۰ml/h سقوط کرده موضوع را گزارش دهيد.
ـ دماى بيمار را هر چهار ساعت کنترل کنيد (تب ممکن است بيانگر شروع عفونت باشد).
ـ در مواقع لزوم يا به‌طور ماهانه تست‌هاى عملکرد کبدى از قبيل: بيلي‌روبين، LDH, ALT, AST را قبل و در طى درمان بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ براى تزريق وريدى ۱۵mg از دارو را با ۵/۱ mg آب مقطر رقيق کرده و طى ۳ـ۱ دقيقه به بيمار بدهيد مي‌توان دارو را با ۱۰۰ـ۵۰ ml از محلول مناسب رقيق نمود.
ـ براى جلوگيرى از استفراغ، ۶۰ـ۳۰ دقيقه قبل از مصرف دارو، از داروى ضداستفراغ استفاده کنيد. در سطوح بالاى اسيداوريک مي‌توان از آلوپورينول يا بي‌کربنات سديم استفاده کرد و بايد ادرار را قليائى نمود.
ـ براى پيشگيرى از عفونت بايستى به بيمار آنتي‌بيوتيک داد.
ـ و در صورت ايجاد عفونت، بايد از داروهاى موضعى يا سيستميک استفاده کرد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در يخچال و در محفظه‌هاى مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ـ اگر سطوح WBC پائين بيايد، بيمار را با استفاده از روش‌هاى گندزدائى طبي، قرنطينه حفاظتى نمائيد.
ـ براى جلوگيرى از رسوب اورات و تشکيل سنگ ميزان دريافت کم دارو عدم مصرف گوشت اعضائى مثل جگر و قهوه را توصيه کنيد. بيمار بايد از حبوبات خشک و نخود استفاده کند و ادرار را قليائى نگه دارد.
ـ بيمار بايد هان را سه الى چهار بار در روز با آب و سودا بشويد، و دندان‌ها را دو الى سه بار در روز با مسواک نرم، مسواک بزند و از نخ دندان ابريشمى استفاده کند.
ـ در صورت التهاب محل تزريق، کمپرس با آب گرم توصيه مي‌شود.
ارزيابى باليني:
خونريزي: هماچوري، تست گاياک، کبودى يا پتشى و مخاط و منافذ هر ۸ ساعت.
ميل غذائي، غذاهاى دلخواه و غيردلخواه.
التهاب مخاط و شکنندگى پوست.
زردشدن پوست، صلبيه، ادرار تيره، مدفوع به رنگ گل رس، خارش پوست، درد شکم، تب، اسهال.
حفره دهان را هر ۸ ساعت از نظر وجود خشکي، زخم، لکه‌هاى سفيد، درد دهان، خونريزى و ديسفاژى بررسى کنيد.
نشانه‌هائى که بيانگر واکنش آلرژيک شديد هستند؛ راش، خارش، کهير، گرگرفتگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ لزوم نياز به قرنطينه حفاظتى را براى بيمار توضيح دهيد.
ـ آزواسپرمى و فقدان قاعدگى ممکن است رخ دهد که بعد از قطع درمان، قابل برگشت است.
ـ بيمار بايد از مصرف غذاهائى که داراى اسيد سيتريک بوده و داغ يا خام هستند خوددارى کند.
ـ هرگونه خونريزي، نقاط سفيد يا زخمي‌شدن در دهان را به پزشک گزارش دهيد و به بيمار بگوئيد که دهان خود را هرروز معاينه کند.
ـ علائم حاکى از عفونت مثل: افزايش دما، گلودرد و نشانه‌هاى آنفلوانزا، گزارش کنيد.
ـ علائم کم‌خونى از قبيل: خستگي، سردرد، غش، کوتاهى نقص و تحريک‌پذيرى را گزارش نمائيد.
ـ از استفاده از تيغ اصلاح صورت و دهان‌شويه‌هاى تجارتى خوددارى کنيد.
ـ از مصرف آسپيرين و فرآورده‌هاى ايبوپروفن اجتناب کنيد.