نام فارسى تيوگوانين
  نام انگليسى THIOGUANINE
  نام تجارى دارو Lanvis
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت
  گروه شيميايى دارو آنالوگ پورين.
  مكانيسم اثر اين دارو در سنتز مصرف نوکلئوتيدهاى پورين تداخل مي‌کند و با اثر بر فاز S چرخه سلولى باعث مهار سنتز DNA و RNA مي‌شود.
  موارد مصرف لوسمى حاد، لوسمى گرانولوسيتيک مزمن، لمفوم، ميلوم متعدد، تومورهاى جامد.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: خوراکى ۲mg/kg/day سپس بعد از ۴ هفته در صورت عدم کاهش شديد لکوسيت‌ها و پلاکت‌ها مقدار دارو را به ۳mg/kg/day به آهستگى افزايش مي‌دهيم.
موارد منع مصرف: مقاومت قبلى به دارو، لکوپنى (کمتر از ۲۵۰۰/mm۳)، ترومبوسيتوپنى (کمتر از ۱۰۰۰۰۰/mm۳)، آنمي، حاملگى (در گروه D) قرار دارد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: ترومبوسيتوپني، لکوپني، ساپرس مغز استخوان، کم‌خوني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، التهاب حفره دهان، مسموميت کبدي، گاستريت، زردي.
ادرارى تناسلي: نارسائى کليوي، هيپراوريسمي، اوليگوري.
پوستي: راش، درماتيت، خشکى پوست.
احتياطات: در بيمارى کبدى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: متغير و ناقص. اوج اثر: ۸ ساعت. انتشار: از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ شمارش گلبول‌هاى خون و درصد آنها و شمارش پلاکت را به‌طور هفتگى انجام دهيد اگر تعداد گلبول‌هاى سفيد خون کمتر از ۳۵۰۰/mm۳ يا تعداد پلاکت‌ها کمتر از ۱۰۰۰۰۰/mm۳ رسيد از مصرف دارو خوددارى کنيد و پزشک را از نتايج آگاه کنيد و مصرف دارو بايستى قطع شود.
ـ مطالعات عملکرد کليوي، BUN، اسيد اوريک سرم، کليرانس کراتينين ادرار و الکتروليت‌ها را قبل از مصرف دارو و در طى درمان بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O را اندازه‌گيرى کرده و پائين افتادن برون‌ده ادرارى به کمتر از ۳۰ml/h را گزارش دهيد.
ـ دماى بدن را هر ۴ ساعت کنترل کنيد، تب ممکن است بيانگر شروع عفونت باشد.
ـ تست‌هاى عملکرد کبدى که شامل: بيلي‌روبين، آلکالن فسفاتاز، ALT, AST هستند را قبل و در طى درمان کنترل کنيد.
ـ زمان سيلان و زمان انعقاد را در طى درمان ارزيابى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ قبل از مصرف دارو، آنتي‌اسيد مصرف کنيد و دارو را بعد از شام و قبل از خوابيدن به بيمار داده شود.
ـ ۶۰ـ۳۰ دقيقه قبل از دادن دارو، براى جلوگيرى از استفراغ، به بيمار داروى ضداستفراغ بدهيد.
ـ براى سطوح بالاى اسيداوريک از آلوپورينول يا بي‌کربنات سديم استفاده کنيد و ادرار را قليائى نمائيد.
ـ از آنتي‌بيوتيک براى پيشگيرى از عفونت بهره ببريد.
ـ براى تسکين درد از ضددردهاى سيستميک يا موضعى استفاده کنيد.
ـ براى کم‌خونى از ترانسفوزيون خون، کمک گيريد.
روش تهيه / تجويز:
ـ از روش‌هاى بهداشتى طبى استفاده کنيد اگر سطوح WBC پائين باشند بيمار را ايزوله کنيد.
ـ به بيمار غذاهائى مايعى چون نوشابه‌هاى کربن‌دار و ژله بدهيد. نان سوخارى و کلوچه خشک هنگامي‌که بيمار تهوع و استفراغ نداشته باشد مي‌تواند به غذاى بيمار افزوده گردد.
ـ براى جلوگيرى از رسوب اورات و تشکيل سنگ بايد مايع دريافتى بيمار را به دو الى سه ليتر در روز افزايش داد مگر اينکه موارد منع مصرف مايع، وجود داشته باشد.
ـ بيمار بايد غذاهاى حاوى پورين کم‌مصرف کند، گوشت اعضائى مثل (قلوه و جگر) را مصرف نکند و از حبوبات خشک و نخود استفاده کند و ادرار را قليائى نگه‌دارد.
ـ بيمار بايد دهان خود را سه الى چهاربار در روز با آب و سودا بشويد. دندان‌ها را دو الى سه بار در روز با مسواک نرم مسواک کند و از نخ دندانى ابريشمى استفاده کند.
ـ غذاهاى مغذى با آهن و ويتامين تکميلى براى بيمار تجويز شود.
ـ دارو را در محفظه‌هاى دربسته و محکم و در جاى خنک نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
خونريزي: هماچوري، انجام تست گاياک، کبودي، پتشي، مخاط‌ها و منافذ هر ۸ ساعت.
ميل غذائي، فهرست غذاهاى دلخواه و غيردلخواه.
مسموميت کبدي: زردشدن پوست، اسکلرا، ادرار تيره، مدفوع گل‌رسي، خارش، درد شکم، تب، اسهال.
حفره دهان را هر ۸ ساعت از نظر وجود خشکي، زخم، لکه‌هاى سفيد، درد حفره دهان، خونريزى و ديسفاژى بررسى کنيد.
نشانه‌هاى که بيانگر واکنش آلرژيک شديد هستند مثل راش، کهير، خارش، و گرگرفتگى را مورد دقت قرار دهيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ لزوم نياز به قرنطينه حفاظتى را براى بيمار توضيح دهيد.
ـ مشکلات و عوارض جانبى چون قيرى شدن مدفوع، لرز، تب، گلودرد، خونريزي، کبودي، سرفه، کوتاهى نفس کشيدن و ادرار تيره يا خونى را به پرستار يا پزشک گزارش کنيد.
ـ از مصرف غذاهائى که داراى اسيد سيتريک هستند يا غذاهاى داغ و خام خوددارى کنيد.
ـ نشانه‌هاى استوماتيت مثل: خونريزي، نقاط سفيد، زخم در دهان را گزارش کنيد. به بيمار گفته شود که از وسايل جلوگيرى از حاملگى استفاده نمايد.
ـ بيمار بايد هر روز ۱۲ـ۱۰ ليوان مايع بنوشد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: اسيد اوريک (خون ـ ادرار)