نام فارسى تياتيل پرازين ديامالئات
  نام انگليسى THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
  نام تجارى دارو Torecan
  گروه دارويى ضداستفراغ.
  گروه شيميايى دارو از مشتقات فنوتيازين، پيپرازين است.
  مكانيسم اثر اين دارو به‌طور مرکزى منطقه ماشه‌اى گيرنده شيميائى (CTZ)، را مهار مي‌کند و بدين‌گونه اثر خود را روى مرکز استفراغ اعمال مي‌کند.
  موارد مصرف تهوع، استفراغ، سرگيجه.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى / عضلانى / شياف ۱۳ـ۵/۶ mg سه بار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به فنوتيازين‌ها، اغماء، تشنج، انسفالوپاتي، تضعيف مغز استخوان.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: احتباس ادراري، ادرار تيره.
دستگاه عصبى مرکزي: سرخوشي، افسردگي، بي‌قراري، ترمور، نشانه‌هاى اکستراپيراميدال، تشنج.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، خشکي‌دهان، اسهال، يبوست، از دست دادن وزن، مزه فلزى در دهان، کرامپ.
قلبي‌عروقي: نارسائى گردش خون، تاکيکاردي، افت فشارخون وضعيتي، ايجاد تغييرات در EKG
تنفسي: تضعيف تنفس.
احتياطات: در بچه‌هاى کمتر از دو سال، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، سالمندان بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب: به‌صورت خوراکى و عضلانى به‌خوبى جذب مي‌شود. شروع اثر: خوراکى يک ساعت، عضلانى ۵/۰ ساعت. مدت اثر: خوراکى ۴ ساعت. انتشار: گسترده، از CNS رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتى و فشارخون را بررسى کرده و در بيمارانى که بيمارى قلبى دارند اين کار را به دفعات بيشترى انجام دهيد.
توصيه‌ها:
ـ تزريق عضلانى را در عضلاتى که حجم عضلانى بزرگى دارند انجام دهيد و براى جلوگيرى از تجويز وريدي، سوزن را آسپيره نمائيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني، از بين رفتن تهوع و استفراغ.
وضعيت تنفسى را قبل، در طى و بعد از تجويز اين دارو بررسى کنيد.
تعداد، ريتم و خصوصيات تنفس را بررسى نمائيد. تضعيف تنفسى در سالمندان يا بيماران ناتوان مي‌تواند به‌سرعت ظاهر گردد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز و فعاليت‌هائى که نياز به هوشيارى دارند خوددارى کنيد چرا که ممکن است گيجى ايجاد شود.