نام فارسى ترمو راب
  نام انگليسى THERMO RUB
  نام تجارى دارو Vick Vaporub
  گروه دارويى ضداحتقان بينى و سرفه.
  مكانيسم اثر برطرف کردن احتقان بينى و سرفه ناشى از سرماخوردگي.
  موارد مصرف لايه ضخيم پماد ۴ـ۳ بار در روز بر روى سينه ماليده شود (از ماليدن پماد در بينى و يا مصرف خوراکى اجتناب کنيد).