نام فارسى تئوفيلين ـ جى
  نام انگليسى THEOPHYLLINE - G
  نام تجارى دارو Quibron
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار THEOPHYLLINE.