نام فارسى تتراسايکلين (موضعي)
  نام انگليسى TETRACYCLINE HCL (topical)
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو ضدالتهاب و عفونت موضعي.
  مكانيسم اثر در سنتز پروتئين در ميکروارگانيسم، تداخل مي‌کند.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال: به‌کار بردن موضعى روى منطقه گرفتار دوبار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، کهير، نيش‌نيش شدن، سوزش، قرمزي، تورم، حساسيت به نور.
احتياطات: در شيردهى بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ مقدار کافى از دارو را به‌کار ببريد تا کاملاً ضايعات را بپوشاند.
ـ قبل از هربار به‌کار بردن دارو، منطقه موردنظر را با آب و صابون تميز کرده و خوب خشک کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در جاى خشک و در دماى اتاق نگهدارى کنيد.
ـ حداکثر تا دو ماه دارو را مي‌توان نگهدارى کرد و سپس بايد آن را دور انداخت.
ارزيابى باليني:
واکنش آلرژيک: سوزش، نيش‌نيش شدن، تورم، قرمزي.
پاسخ‌درماني: کاهش در اندازه و تعداد ضايعات.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در هنگام به‌کار بردن دارو از دستکش استفاده کنيد تا از عفونت بيشتر جلوگيرى شود.
ـ از کرم‌ها، پمادها و لوسيون‌هاى که بدون نسخه هستند اجتناب کنيد مگر اينکه تحت نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ از گندزدائى طبى (شستن دست‌ها) قبل و بعد از هربار به‌کار بردن دارو استفاده کنيد و از تماس دارو با چشم‌ها، بينى و دهان دورى کنيد.
ـ اگر شرايط بيمار بدتر شد، پزشک را آگاه کنيد.
ـ در مصرف دارو ممکن است حالت نيش‌نيش شدن رخ دهد.
ـ از نورآفتاب يا نور ماوراء بنفش دورى کنيد چون ممکن است سوزش ظاهر شود.
ـ لباس و پوست بدن ممکن است بر اثر دارو رنگ بگيرد.