نام فارسى تتراسايکلين (چشمي)
  نام انگليسى TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  مكانيسم اثر سنتز پروتئين باکتري‌‌ها را مهار مي‌کند.
  موارد مصرف عفونت چشم، عفونت چشم نوزادان.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: چکاندن ۲ـ۱ قطره به‌طور موضعى در داخل هر چشم بلافاصله بعد از تولد از محلول اين دارو ۱ قطره هر ۱۲ـ۶ ساعت به‌طور متناوب استفاده مي‌کنيم.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: ضعيف‌شدن ترميم زخم قرنيه، رشد بيش از حد ارگانيسم‌هاى غيرحساس.
احتياطات: در حساسيت مفرط به آنتي‌بيوتيک‌ها بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بعد از شستن دست‌ها، دلمه‌ها يا ترشحات را از چشم پاک کرده، سپس دارو را به‌کار ببريد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در محفظه‌هاى مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از دست رفتن قرمزي، التهاب، اشک‌ريزش.
آلرژي: خارش، اشک‌ريزش، قرمزي، تورم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ منحصراً از داروى تجويز‌شده استفاده کنيد و قبل از مصرف دارو آن را خوب تکان دهيد.
ـ از وسايل آرايشي، حوله، کيسه حمام يا داروهاى ديگر استفاده نکنيد چون ممکن است عفونت مجدد رخ دهد.
ـ نوک محفظه حاوى دارو نبايد با چشم تماس پيدا کند.
ـ هرگونه خارش، زيادشدن قرمزي، سوزش، نيش‌نيش شدن و تورم را گزارش داده، مصرف دارو بايد قطع شود.
ـ وقتى که پماد را به‌کار مي‌بريم، دارو ممکن است ايجاد تاري‌ديد کند.