نام فارسى تتراکائين
  نام انگليسى TETRACAINE HCL
  نام تجارى دارو Pontocaine HCl
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو استر
  مكانيسم اثر با تثبيت غشاء سلول‌هاى عصبي، نفوذ‌پذيرى يون‌ها را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف کاتاراکت، تونومتري، درآوردن اجسام خارجي، درآوردن سوچورهاى قرنيه، جراحى گلوکوم.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: چکاندن ۲ـ۱ قطره از انجام کار موردنظر.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به پاراآمينوبنزوئيک اسيد.
  توضيحات دارو چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، نيش‌نيش شدن، سوزش، اشک‌ريزش، ترس از نور، قرمزى ملتحمه.
پوستي: درماتيت تماسي.
احتياطات: در سطوح غيرطبيعى استراز پلاسما، آلرژي، هيپرتيروئيدي، افزايش فشارخون، بيمارى قلبي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ حساسيت مفرط قلبى به بي‌حس‌کننده.
روش تهيه / تجويز:
ـ پوشش محافظ براى چشم فراهم شود.
ـ در دماى اتاق و در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ هرگونه تغيير در وضعيت ديد با تارى يا از دست دادن بينائي، مشکل‌شدن تنفس، عرق کردن و گرگرفتگى را گزارش دهيد.
ـ از دست زدن يا ماليدن چشم خوددارى کنيد که ممکن است آسيب بيشترى به چشم وارد آيد.
ـ پس از مصرف دارو يک نفر بايد بيمار را همراهى کند.