نام فارسى تتراکائين
  نام انگليسى TETRACAINE HCL
  نام تجارى دارو Pontocaine HCl
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو استر
  مكانيسم اثر با رقابت با کلسيم در نشستن بر روى گيرنده‌هاى غشائى عصبى باعث کنترل عبور سديم از وراء غشاى سلولى مي‌شود و مرحله دپولاريزاسيون پتاسيل عمل را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف بي‌حسى نخاعي، اپيدورال، بلوک‌کردن عصب محيطي، پري‌نوريوم، اندام تحتاني.
  ميزان مصرف به روش‌هاى مختلف بي‌حسى بستگى دارد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به بي‌حس‌کننده‌هاى موضعى استرى (پروکائين، ...) يا PABA، بچه‌هاى زير ۱۲ سال، سالمندي، بيمارى کبدى شديد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: اضطراب، بي‌قراري، تشنج، از دست دادن هوشياري، خواب‌آلودگي، عدم آگاهى به زمان و مکان، ترمور، تکانه.
قلبى عروقي: تضعيف ميوکارد، ايست قلبي، ديس‌آريتمي، براديکاردي، افت فشارخون، ازدياد فشارخون، براديکاردى جنيني.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، وزوز گوش، انقباض مردمک.
پوستي: راش، کهير، واکنش‌هاى آلرژيک، خيز، سوزش، تغيير رنگ پوست در محل‌هاى تزريق، نکروز بافتي.
تنفسي: آسم وضعيتي، وقفه تنفسي، آنافيلاکسي.
احتياطات: در سالمندان، آلرژى داروئى شديد، نارسائى قلبي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض و تنفس را در طى درمان بررسى کنيد.
ـ اگر دارو در طى زايمان مورد استفاده قرار گيرد بايد تون قلب جنين بررسى شود.
توصيه‌ها:
ـ فقط از فرم شفاف دارو که رسوب نداده است استفاده کنيد.
ـ در هنگام استفاده از دارو، لوازم احياء در دسترس داشته باشيد.
ـ فقط از داروهاى کوتاه‌اثر براى بي‌حسى اپيدورال و دنبالچه‌اى استفاده کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ از محلول تازه استفاده کنيد و قسمت‌هاى بدون استفاده را دور بريزيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: ايجاد بي‌حسى لازم براى اقدام موردنظر.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، کهير، خارش.
وضعيت قلبي: ECG براى ديس‌‌آريتمى بگيريد و نبض و فشارخون را طى بي‌حسى بررسى کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: باز نگه‌داشتن راه‌هوائي، دادن اکسيژن و تنگ‌کننده عروقي، دادن مايعات وريدى و در مواردى که صرع وجود داشته باشد از داروهاى ضدتشنج استفاده کنيد.