نام فارسى تاکرين
  نام انگليسى TACRINE HCL
  نام تجارى دارو Cognex
  گروه دارويى ضدآلزايمر.
  گروه شيميايى دارو آنتي‌کولين استراز.
  مكانيسم اثر با جلوگيرى از تجزيه استيل کولين آزاده شده از رشته‌هاى عصبى بافت افزايش غلظت آن در مغز مي‌شود.
  موارد مصرف درمان اختلالات حافظه در آلزايمر.
  ميزان مصرف بالغين: ۲۰ـ۱۰ mg خوراکى ۴ بار در روز به‌مدت ۶ هفته (با کنترل غلظت هفتگى آمينوترانسفراز سرم).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
اثرات کولينرژيک: تکرر ادرار، اسهال، تعريق، تهوع، ناراحتى گوارشي، اختلالات کبدي.
ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توضيح دهيد که دارو درمان قطعى آلزايمر نيست.
ـ به بيمار توصيه کنيد براى بررسى سطح آنزيم‌هاى کبدى و عملکرد کبد به‌طور منظم به پزشک مراجعه کند.