نام فارسى سالتيام
  نام انگليسى SULTHIAME
  نام تجارى دارو Ospolot
  گروه دارويى ضد تشنج
  گروه شيميايى دارو مهارکننده کربنيک آنهيدراز
  مكانيسم اثر با افزايش CO2 مغزى سبب بالا رفتن آستانه تحريک مي‌شود.
  موارد مصرف صرع
  ميزان مصرف ۲۰۰mg سه بار در روز.
موارد منع مصرف: اختلالات کليوي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ناراحتى گوارشي، سردرد، سرگيجه، کريستالوري، اختلالات کليوي.