نام فارسى سولفي‌سوکسازول
  نام انگليسى SULFISOXAZOLE
  نام تجارى دارو Gulfasin, Lipo Gantricin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو سولفوناميد ـ کوتاه‌اثر
  مكانيسم اثر با رقابت‌کردن آنتاگونيستى با PABA در امر بيوسنتز پروتئين باکتري‌ها تداخل مي‌کند.
  موارد مصرف عفونت ادراري، عفونت سيستميک، شانکروئيد، تراخم، توکسوپلاسموز، اوتيت مدياى حاد، لمفوگرانولوم آميزشي، عفونت چشم.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۴ـ۲ گرم دوز افزايشي، سپس ۲ـ۱ گرم چهار بار در روز به‌مدت ۱۰ـ۷ روز.
کودکان بزرگتر از دو ماه: خوراکى ۷۵mg/kg يا ۲g/m۲ دوز افزايشى سپس ۱۵۰mg/kg/day يا ۴g/m۲/day در دوزهاى منقسم هر ۶ ساعت، حداکثر تا ۶g/day.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به ساليسيلات‌ها و به سولفاناميدها، حاملگى ترم، در عفونت‌هاى استرپتوکوکى بتاهموليتيک گروه A، اطفال کمتر از ۲ ماه (به‌جز در توکسوپلاسموز مادرزادي).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميک: آنافيلاکسي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، درد شکم، التهاب حفره دهان، هپاتيت، التهاب زبان، پانکراتيت، اسهال، انتروکوليت.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، تيرگى شعور، بي‌خوابي، توهم، افسردگي، سرگيجه، خستگي، اضطراب، تشنج، تب داروئي، لرز.
خوني: لکوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، آنمي‌هموليتيک.
پوستي: راش، درماتيت، کهير، سندرم استيون جانسون، اريتم، حساسيت به نور.
ادراري‌تناسلي: نارسائى کليه، نفروز توکسيک، افزايش BUN، کراتينين، کريستالوري.
قلبي‌عروقي: ميوکارديت آلرژيک.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، اختلال عملکرد کبدي، آلرژى شديد، آسم برونشيال ديسکرازي‌هاى خوني، کمبود G6PD بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۴ـ۲ ساعت. انتشار: گسترده، از CNS رد مي‌شود. از جفت عبور مي‌کند، به شير وارد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي، (نيمه عمر ۸ـ۵/۴ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O را بررسى کنيد، اگر دارو براى عفونت دستگاه ادرارى تجويز شود، به رنگ، ويژگى و PH ادرار توجه کنيد برون‌ده ادرارى بايد ۸۰۰ml کمتر از ميزان دريافت باشد. اگر ادرار به‌طور نسبتاً بالائى اسيدى باشد ممکن است به قليائي‌کردن آن نياز پيدا شود.
ـ تست‌هاى عملکر کليوي: BUN و کراتينين را بررسى کنيد، اگر درمان طولاني‌مدت باشد، کامل ادرار انجام دهيد.
توصيه‌ها:
ـ براى نگهدارى هيدراتاسيون کافي، دارو را با يک ليوان پر از آب مصرف کنيد. براى جلوگيرى از ايجاد کريستال در کليه‌ها مصرف مايعات را به ۲۰۰۰ml در دوز افزايش دهيد.
ـ بعد از انجام C&S دارو را تجويز کنيد، بعد از کامل کردن دوره درمان، C&S را تکرار کنيد.
ـ چون ممکن است واکنش‌هاى شديد آلرژيک رخ دهد، تجهيزات احياء بايد در دسترس باشد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌دهى درماني: از بين رفتن درد، تب، C&S منفي.
ديسکرازى خوني، راش پوستي، تب، گلودرد، کبودي، خونريزي، خستگي، درد مفصلي.
واکنش آلرژيک: راش، درماتيت، کهير، خارش، تنگي‌نفس، برونکواسپاسم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى جلوگيرى از کريستالوري، هر دوز خوراکى دارو را، با يک ليوان پر از آب مصرف کنيد.
ـ براى جلوگيرى از اضافه شدن عفونت، دوره درمان را کامل کنيد.
ـ از نور آفتاب اجتناب کنيد، يا براى جلوگيرى از سوختگى از مواد محافظ نور آفتاب استفاده نمائيد.
ـ اگر گيجى رخ داد از فعاليت‌هاى پرخطر خوددارى کنيد.
ـ از مصرف داروهاى بدون نسخه مثل آسپرين و استامينوفن خوددارى کنيد مگر اينکه زير نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ به‌علت احتمال کاهش اثردهى قرص‌هاى خوراکى ضدحاملگي، از ساير راه‌هاى جلوگيرى از حاملگى استفاده کنيد.
ـ در صورت ايجاد راش پوستي، گلودرد، زخم دهان، کبودى غيرمعمول و خونريزى پزشک را آگاه کنيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: تست گلوکز ادرار.