نام فارسى سولفاسالازين
  نام انگليسى SULFASALAZINE
  نام تجارى دارو Azaline, Azulfidine, PMS Sulfasalazine, E.C.Salazopyrin
  گروه دارويى ضدالتهاب
  گروه شيميايى دارو سولفوناميد.
  مكانيسم اثر اين دارو مثل يک پيش‌دارو عمل مي‌کند و در کولون به سولفاپيريدين و ۵ـ آمينوساليسيليک اسيد مي‌شکند.
  موارد مصرف بيمارى کرون، اسکلرودرمي، کوليت گرانولوماتو، ارتريت روماتوئيد.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۴ـ۳ g/day در دوزهاى منقسم، دوز نگهدارنده ۲ـ۵/۱ g/day در دوزهاى منقسم هر ۶ ساعت.
کودکان بزرگتر از دو سال: خوراکى ۶۰ـ۴۰ mg/kg/day در سه الى شش دوز منقسم. سپس ۳۰mg/kg/day در چهار روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به سولفاناميدها يا ساليسيلات‌ها، حاملگى ترم، بچه‌هاى زير ۱۴ سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستميک: آنافيلاکسي.
گوارشي: تهوع، استفراغ، درد شکم، التهاب حفره دهان، هپاتيت، التهاب زبان، پانکراتيت، اسهال.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، تيرگى شعور، بي‌خوابي، توهم، افسردگي، سرگيجه، خستگي، اضطراب، تشنج، تب داروي، لرز.
خوني: لکوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز، کم‌خونى هموليتيک.
پوستي: راش، درماتيت، کهير، سندرم استيون جانسون، اريتم، حساسيت به نور.
ادرارى تناسلي: نارسائى کليه، نفروزتوکسيک، افزايش BUN، کراتينين، کريستالوري.
قلبي‌عروقي: ميوکارديت آلرژيک.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۱۵ـ۱۰% بدون تغيير جذب مي‌شود. شروع اثر: يک ساعت. اوج اثر: ۶ـ۵/۱ ساعت براى سولفاسالازين، ۲۴ـ۶ ساعت براى سولفاپيريدين. انتشار: از جفت رد مي‌شود و به شير وارد مي‌شود. متابوليسم: در کبد و روده‌ها. دفع: اکثر مقدار دارو به سولفاپيريدين (که اکثر آن جذب مي‌شود) و ۵ ـ آمينوساليسيليک اسيد (۳۰% آن جذب مي‌شود) هيدروليز مي‌شود، متابوليت‌ها از راه ادرار دفع مي‌شود. (نيمه عمر ۱۰ـ۵ ساعت).
تداخلات داروئي: آنتي‌بيوتيک و آهن باعث تغيير ميزان جذب دارو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بررسى نسبت I&O، اگر دارو براى عفونت دستگاه ادرارى تجويز شود، به رنگ، ويژگى و PH ادرار توجه کنيد برون‌ده ادرارى بايد ۸۰۰ml کمتر از ميزان دريافت شده باشد. اگر ادرار به‌طور بالائى اسيدى باشد. ممکن است به قليائى کردن آن نياز پيدا شود.
ـ تست‌هاى عملکرد کليوي: BUN و کراتينين را بررسى کنيد اگر درمان طولاني‌مدت باشد کامل ادرار انجام دهيد.
توصيه‌ها:
ـ براى نگهدارى هيدراتاسيون کافي، دارو را با يک ليوان پر از آب مصرف کنيد، براى جلوگيرى از ايجاد کريستال در کليه‌ها مصرف مايعات را به ۲۰۰۰ml در روز افزايش دهيد.
ـ بعد از انجام C&S دارو را تجويز کنيد، بعد از کامل کردن دوره درمان، C&S را تکرار نمائيد.
ـ چون ممکن است واکنش‌هاى آلرژيک رخ دهد، تجهيزات احياء بايد در دسترس باشد.
ـ براى کمک به حداقل رساندن عدم تحمل گوارشي، دوز تام روزانه را در دوزهاى يکسان و بعد از غذا مصرف کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در محفظه‌هاى محکم و مقاوم به نور قرار دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌دهى درماني: از بين رفتن تب و موکوس در مدفوع.
ديسکرازى خوني: راش پوستي، تب، گلودرد، کبودي، خونريزي، خستگي، درد موضعي.
واکنش آلرژيک: راش، درماتيت، کهير، خارش، تنگي‌نفس، برونکواسپاسم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى جلوگيرى از کريستالوري، هر دوز خوراکى دارو را، با يک ليوان پراز آب مصرف کنيد.
ـ براى جلوگيرى از اضافه شدن عفونت، دوره درمان را کامل کنيد.
ـ از نور آفتاب اجتناب کنيد، يا براى جلوگيرى از سوختگي، از مواد محافظ نور آفتاب استفاده نمائيد.
ـ از مصرف داروهاى بدون نسخه که مثل آسپرين و استامينوفن خوددارى کنيد مگر اينکه زير نظر مستقيم پزشک باشد.
ـ به‌علت احتمال کاهش اثردهى قرص‌هاى خوراکى ضدحاملگي، از ساير راه‌هاى جلوگيرى از حاملگى استفاده کنيد.
ـ در صورت رخ‌دادن راش پوستي، گلودرد، تب، زخم‌دهان، کبودى غيرمعمول و خونريزى پزشک را آگاه کنيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: تست گلوکز ادرار.