نام فارسى سوکرالفات
  نام انگليسى SUCRALFATE
  نام تجارى دارو Carafate
  گروه دارويى ضدزخم پپتيک
  گروه شيميايى دارو هيدروکسيد آلومينيوم، سوکروز سولفاته شده.
  مكانيسم اثر تشکيل يک کمپلکس مي‌دهد که به محل زخم متصل مي‌شود، پپسين را جذب مي‌کند.
  موارد مصرف زخم پپتيک دوازدهه.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۱ گرم چهار بار در روز ۱ ساعت قبل از غذا، و هنگام خواب.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: خواب‌آلودگي، گيجي
گوارشي: خشکي‌دهان، يبوست، تهوع، درد معده، استفراغ.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهي، بچه‌ها بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: اندک. شروع اثر: ۳۰ دقيقه. اوج اثر: ناشناخته. مدت اثر: ۵ ساعت. دفع: ۹۰% از راه مدفوع، بقيه بدون تغيير از راه ادرار (نيمه عمر ۲۰ـ۶ ساعت).
تداخلات داروئي: ممکن است باعث کاهش جذب ديگوکسين، فني‌توئين، تتراسايکلين و کينولون‌ها مانند سيپروفلوکسازين و نورفلوکسازين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ PH معده (بايد بالاى ۵ نگهداشته شود.)
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق نگهداريد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: از بين رفتن درد يا مشکلات گوارشي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از مصرف فلفل سياه، کافئين، الکل، ادويه تند، و غذاهاى خيلى داغ خوددارى کنيد.
ـ دارو را با معده خالى مصرف کنيد.
ـ دارو را در طول دوره درمان به‌طور کامل مصرف کنيد.
ـ تا نيم ساعت بعد از مصرف دارو، از مصرف آنتي‌اسيد خوددارى کنيد.