نام فارسى سترونتيوم کلرايد
  نام انگليسى STRONTIUM CHLORIDE
  گروه دارويى دهان و دندان
  موارد مصرف حساسيت مفرط دندان‌ها.
  ميزان مصرف به‌صورت خميردندان جهت شستشوى موضعى دندان‌ها.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى بروز اثر تسکين‌دهنده درد مصرف خميردندان براى چند هفته ضرورى است.
ـ در صورتي‌که پس از ۳ ماه اثر تسکين‌دهنده ظاهر نشد از تجويز مجدد خميردندان خوددارى کنيد.