نام فارسى سوربيتول
  نام انگليسى SORBITOL
  نام تجارى دارو Glucitol, Sorbex, Sobax
  گروه دارويى ملين
  گروه شيميايى دارو ملين هيپراسموتيک.
  مكانيسم اثر با کشيده شدن آب از بافت‌ها بدون مدفوع موجب افزايش حرکات روده و تخليه آسان‌تر مدفوع مي‌شود.
  موارد مصرف رفع يبوست، داروى کمکى همراه با پل استيرن سديم سولفانات.
  ميزان مصرف بالغين: ۱۲۰ml از محلول ۲۵% از راه رکتال.
کودکان (۱۱ـ۲ سال): ۶۰ـ۳۰ ml از محلول ۷۰% خوراکى تا بروز اسهال.