نام فارسى والپروات سديم/ والپروئيک اسيد
  نام انگليسى SODIUM VALPROATE / VALPROIC ACID
  نام تجارى دارو Dalpro, Depakene, Depakote, Divalproex Sodium, Myproid Acid
  گروه دارويى ضد تشنج
  گروه شيميايى دارو از مشتقات کربوکسيليک اسيد.
  مكانيسم اثر سطح گاماآمينوبوتيريک اسيد (GABA) در مغز را افزايش مي‌دهد.
  موارد مصرف حملات ابسانس و مخلوط، صرع تونيک ـ کلونيک (گراندمال).
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: خوراکى ۱۵mg/kg/day به دو الى سه دوز تقسيم مي‌شود، دوز دارو را مي‌توان در فواصل يک هفته‌اى به مقدار ۱۰ـ۵ mg/kg/day افزايش داد. حداکثر تا ۶۰mg/kg/day در دو الى سه دوز منقسم داده شود.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
خوني: ترومبوسيتوپني، لکوپني، لکوسيتوز، افزايش PT.
دستگاه عصبى مرکزي: تسکين، خواب‌آلودگي، گيجي، سردرد، عدم هماهنگى حرکات، پارستزي، افسردگي، توهم، تغييرات رفتاري، ترمور، تهاجم، ضعف.
گوارشي: تهوع، استفراغ، يبوست، اسهال، سوزش سردل، بي‌اشتهائي، دل‌پيچه، نارسائى کبدي، پانکراتيت، هپاتيت توکسيک، استوماتيت.
پوستي: راش، آلوپسي، کبودي.
ادرارى تناسلي: شب‌ادراري، نامنظم‌شدن قاعدگي‌ەا.
احتياطات: در سکته قلبى (فاز بهبود)، بيمارى کبدي، بيمارى کليوي، بيمارى آديسون، حاملگى (در گروه D قرار دارد)، شيردهى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: اسيدوالپروئيک ۴ـ۱ ساعت، Divalproex سه الى پنج ساعت. انتشار: گسترده، از جفت رد مي‌شود، به شير وارد مي‌شود. متابوليسم: کبدي.
دفع: عمدتاً کليوي، مقدار کمى از راه مدفوع و هواى بازدمى (نيمه عمر ۲۰ـ۵ ساعت).
تداخلات داروئي: دارهاى سداتيو و الکل باعث ازدياد تضعيف CNS مي‌شود؛ باعث تشديد خطر خونريزى ناشى از وارفارين، آسپرين و دي‌پيريدامول مي‌شود؛ مصرف همزمان کلونازپام باعث تسريع حمله آبسانس مي‌شود؛ ساليسيلات‌ها باعث افزايش سطح دارو و سميت آن مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى خونى چون هماتوکريت، هموگلوبين، تعداد گلبول‌هاى قرمز، فولات سرم و زمان پروترومبين و در درمان طولاني‌مدت Vit-D را بررسى کنيد.
ـ تست‌هاى کبدي: ALT, AST، بيلي‌روبين، کراتينين، و نارسائى کبدي.
ـ سطح خونى دارو و سطح درمانى آن که mcg/ml 50-100 مي‌باشد را بررسى کنيد.
توصيه‌ها:
ـ قرص‌ها يا کپسول را به‌طور کامل به بيمار بدهيد.
ـ الگريز را به‌تنهائى مصرف نکنيد و آن را با نوشابه‌هاى کربن‌دار رقيق نکنيد. از دادن شربت در بيمارانى که احتباس سديم دارند خوددارى کنيد.
ـ براى کاهش نشانه‌هاى گوارشي،دارو را با غذا يا شير مصرف کنيد.
ارزيابى باليني:
وضعيت روانى و خلق و خو، احساس، حافظه کوتاه‌مدت و درازمدت.
اختلال عملکرد تنفسي، مهار تنفسي، ويژگى تنفسي، تعداد نبض و ريتم را ارزيابى کنيد. اگر تعداد تنفس کمتر از ۱۲ عدد در دقيقه شود يا مردمک گشاد گردد از مصرف دارو خوددارى کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در مصرف طولاني‌مدت دارو ممکن است وابستگى جسمانى ايجاد شود.
ـ از رانندگى کردن و فعاليت‌هاى ديگرى که احتياج به هوشيارى دارند اجتناب کنيد.
ـ بعد از استفاده طولاني‌مدت از دارو، مصرف آن را به‌سرعت قطع نکنيد چون ممکن است باعث تشنج گردد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: کتون‌ها.