نام فارسى سديم ساليسيلات
  نام انگليسى SODIUM SALICYLATE
  نام تجارى دارو Uracel - 5
  گروه دارويى ضدالتهاب غيراستروئيدى
  گروه شيميايى دارو ترکيب ساليسيلات
  موارد مصرف درمان حاد آرتريت روماتوئيد، و استئوآرتريت.
  ميزان مصرف ضد درد، ضد تب:
بالغين: ۶۵۰ـ۳۲۵ mg خوراکى هر ۴ ساعت.
کودکان (۱۱ـ۲ سال): روزانه ۵۰ـ۲۵ mg خوراکى در دوزهاى منقسم.
آرتريت:
بالغين: روزانه ۴/۵ ـ ۶/۳ g خوراکى هر ۶ـ۴ ساعت.
کودکان: روزانه ۱۰۰ـ۸۰ mg/kg خوراکى هر ۶ـ۴ ساعت (حداکثر ۱۳۰mg/kg/day).
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار A.S.A).