نام فارسى سديم پلي‌استيرن سولفانات
  نام انگليسى SODIUM POLY STYRENE SULFONATE
  نام تجارى دارو kayexalate
  گروه دارويى رزين دفع‌کننده پتاسيم
  گروه شيميايى دارو رزين تعويض‌کننده کاتيون.
  مكانيسم اثر به‌وسيله تعويض سديم با پتاسيم در بدن که به‌طور عمده در روده بزرگ رخ مي‌دهد. باعث دفع پتاسيم مي‌شود.
  موارد مصرف در هيپرکالمى به‌عنوان داروى کمکى با ساير داروها مصرف مي‌شود.
  ميزان مصرف بالغين: خوراکى ۱۵g يک الى چهار بار در روز، تنقيه رکتوم ۱۰۰ ميلي‌ليتر / ۵۰ـ۳۰ g در سوربيتولى که از دماى بدن گرمتر باشد هر ۶ ساعت.
کودکان: ۱meq از پتاسيم با ۱ گرم از رزين تعويض مي‌شود، دوز تقريبى ۱g/kg هر ۶ ساعت.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: يبوست، بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال (سوربيتول)، گيرکردن مدفوع، تحريک معدي.
متابوليک: هيپرکلسمي، هيپوکالمي، هيپومنيزيمي، احتباس سديم.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، نارسائى کليوي، نارسائى احتقانى قلب، بيماران ديژيتاليزه، ادم شديد، افزايش فشارخون شديد بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: خوراکى / انما ۱۲ـ۲ ساعت. مدت اثر: خوراکى ۲۴ـ۶ ساعت، انما ۶ـ۴ ساعت. دفع: بدون تغيير از راه مدفوع دفع مي‌شود.
تداخلات داروئي: آنتي‌اسيدها و ملين‌هاى حاوى کلسيم و منيزيم باعث کاهش ظرفيت تبادل پتاسيم مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ عملکرد روزانه روده.
ـ کاهش فشارخون، تيرگى شعور، تحريک‌پذيري، درد عضلاني، ضعف.
توصيه‌ها:
ـ دوز خوراکى دارو مانند سوسپانسيون را با آب يا شربت (۱۰۰ـ۲۰ ml) مخلوط کنيد.
ـ براى جلوگيرى از يبوست و گيرکردن مدفوع دستور دهيد که ملين‌هاى خفيف به بيمار بدهند.
ـ براى جلوگيرى از يبوست دستور بدهيد که سوربيتول به بيمار داده شود.
ـ در تنقيه احتباسى بعد از مخلوط کردن دارو با آب گرم، توسط يک سوند آن را وارد مقعد کرده و به‌طور مداوم آن را تکان مي‌دهيم سپس ۱۰۰ml مايع را با فشار ملايم وارد کرده و سوند را کلامپ (بستن) نموده و در محل مي‌گذاريم.
روش تهيه / تجويز:
ـ مدت تنقيه احتباسى حداقل ۱ـ۵/۰ ساعت است.
ـ بعد از انما، کولون را با ۲ـ۱ ليتر محلول تميزکننده بدون سديم شستشو دهيد.
ـ از محلول تازه تهيه شده استفاده کنيد محلول را مي‌توانيد براى مدت ۲۴ ساعت در دماى اتاق نگهدارى نمائيد.
ارزيابى باليني:
پتاسيم، کلسيم، منيزيم، سديم، سرم، تعادل اسيد ـ باز.