نام فارسى سديم نيتريت
  نام انگليسى SODIUM NITRITE
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با سيانور
  گروه شيميايى دارو نمک نيتريت.
  مكانيسم اثر ضمن ايجاد مت هموگلوبينى باعث مي‌شود يون‌هاى سيانور با آن ترکيب شده و توليد سيانومت هموگلوبين کند. بدين ترتيب باعث محافظت سيتوکروم اکسيد از يون‌هاى سيانور مي‌شود.
  موارد مصرف مسموميت با سيانور (همراه با تيوسولفات سديم)
  ميزان مصرف بالغين: ۳۰۰mg وريدى به‌مدت ۲ دقيقه، سپس ۵/۱۲ تيوسولفات سديم وريدى در مدت ۱۰ دقيقه.
کودکان: ۲/۰ mg/kg وريدى با سرعت ۵ـ۵/۲ ml/min.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، سرگيجه، سردرد، افت فشارخون، تنگي‌نفس، سنکوپ، کلاپس قلبى عروقي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، قبل و حين تزريق دارو، نيتريت سديم باعث شل شدن عضلات صاف و افت فشارخون مي‌شود.