نام فارسى سديم هيالورونات
  نام انگليسى SODIUM HYALURONATE
  نام تجارى دارو Amusic, Healon
  گروه دارويى چشم، کمک به جراحی چشم
  گروه شيميايى دارو نمک اسيد هيالورونيک.
  موارد مصرف داروى کمکى در جراحى سگمان جلوئى و عقبى چشم؛ به‌عنوان جانشين زجاجيه بعد از جراحى اتصال شبکيه جداشده.
  ميزان مصرف تزريق مقدار لازم به اتاقک قدامى چشم.