نام فارسى سديم سيترات
  نام انگليسى SODIUM CITRATES
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار CITRATES, SODIUM