نام فارسى سديم بيوفسفات/ سديم فسفات
  نام انگليسى SODIUM BIPHOSPHATE / SODIUM PHOSPHATE
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار PHOSPHATES, SODIUM